KEW.PA-7: Pinjaman

Pergerakan: Pinjaman

Fungsi ini adalah bertujuan untuk mendaftar pergerakan aset atau inventori dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai pinjaman. Pergerakan hanya boleh dilakukan oleh Pegawai Aset di jabatan yang memiliki aset tersebut.

Menu: Bab B > Pendaftaran > KEW.PA-7 > Dipinjamkan

Setelah aset digerakkan secara pinjaman (KEWPA-6), ianya akan tersenarai dalam Senarai Aset Pinjaman di bawah BAB B: Pendaftaran > KEW.PA-7 > Dipinjamkan seperti rajah di bawah:-

Aset yang dipinjamkan ini boleh digerakkan dengan mengikuti langkah di bawah:-

  1. Pilih butiran yang hendak digerakkan dan tekan butang 'Daftar'.
  2. Masukkan maklumat pergerakan dengan tepat dan tekan butang 'Daftar'.
    1. Jika aset masih dipinjamkan; pilih ‘Pinjaman’.
    2. Jika aset digerakkan semula ke jabatan sendiri; pilih ‘Pergerakan’.
  3. Semak semula senarai di lokasi baharu iaitu KEW.PA-7.

kew.pa-7 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa6, pergerakan, kewpa7, pinjaman

Print Email