KEWPA-6: Cari Aset

Cari Aset

Menu: Bab B > Pendaftaran > KEW.PA-6 > Cari Aset

Cari aset pada KEW.PA-6 ini bertujuan untuk mencari aset untuk digerakan kepada lokasi terkini.

 1. Untuk mencari aset, hanya perlu untuk mengisi mana mana maklumat yang diperlukan seperti Keterangan, Nama Staf, No.PO, Kod Harta atau No Siri Alat dan kemudian menekan butang cari seperti dalam Rajah1. Dengan mengisi semua ruang carian akan menjadi lebih tepat.

  Sebagai Contoh pada Rajah 2:
  1. Masukkan maklumat yang diperlukan
  2. Tekan butang cari
  3. Tandakan pada aset yang anda hendak gerakkan
  4. Tekan butang daftar pergerakkan
  5. Kemudian halaman baru akan dipaparkan iaitu halaman daftar pergerakkan di KEW.PA-6 > Tiada Lokasi
  6. Boleh merujuk Tiada Lokasi (KEWPA-6) untuk langkah seterusnya.

<< senarai daftar ptj

  KEW.PA-6 >>

Tags: kewpa6, cari aset

Print Email