KEW.PA-3: Daftar Inventori Melalui Pesanan Rasmi

Daftar Inventori Melalui Pesanan Rasmi

Menu: BAB B > PENDAFTARAN > KEW.PA-3 > Daftar Inventori Melalui Pesanan Rasmi

 1. Bermula tahun 2018, pendaftaran inventori (KEW.PA-3) perlu dimulakan dengan pendaftaran maklumat Pesanan Rasmi.
 2. Tekan butang Tambah PO untuk menambah pesanan rasmi bagi KEW.PA-3 berdasarkan Rajah 1.
 3. Masukkan maklumat Pesanan Rasmi dengan lengkap berdasarkan Rajah 2.
 4. Maklumat Unit/ Bahagian/ Seksyen dan Ketua Jabatan perlu ditetapkan terlebih dulu di menu.
  1. Tetapan > Unit/Seksyen/Bahagian dan
  2. Tetapan > Ketua Jabatan.
 5. Pilih nama pembekal dan jika tiada, tambah maklumat pembekal di Tetapan Pembekal.
 6. Kemaskini maklumat butiran/alatan perolehan Pesanan Rasmi berdasarkan Rajah 3.
  1. Pegawai aset perlu mengesahkan maklumat pesanan rasmi serta butiran adalah tepat dan mengemaskini status KEW.PA-3.
  2. Kemaskini alatan, lihat ringkasan maklumat dan menghapuskan butiran dapat dibuat pada ruang tindakan.
 7. Tambah butiran /alatan inventori bagi pesanan rasmi. Rajah 4 sebagai rujukan.
 8. Berdasarkan Rajah 1, klik pada butang icon lihat senarai untuk melihat Borang Daftar Inventori (KEW.PA-3).
  1. Pegawai Aset perlu mengesahkan maklumat daftar inventori. Lihat Rajah 5 & Rajah 6 sebagai rujukan.
 9. Lihat KEW.PA-3 dan klik Cetak KEW.PA-3.

 

 

kew.pa-5 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa3, inventori

Print Email