KEW.PA-3: Daftar Inventori Sedia Ada

 

Daftar Inventori Melalui Sedia Ada

Menu: BAB B > PENDAFTARAN > KEW.PA-3 > Daftar Inventori Sedia Ada

 1. Tambah butiran/alatan inventori secara pukal atau tunggal tanpa mendaftar maklumat pesanan rasmi terlebih dahulu. Rajah 1 sebagai rujukan untuk daftar baharu butiran/alatan.
 2. Buat carian jenis alatan untuk didaftarkan dan tekan pada Kod yang menggambarkan jenis aset yang paling tepat bagi alatan tersebut. Lihat Rajah 4.
  1. Kembali ke Senarai Daftar PTJ dan kemaskini maklumat;No Siri AlatNo Siri JabatanKod Harta atau Kod Parent bagi setiap alatan jika lebih dari 1 unit didaftarkan.
 3. Masukkan kuantiti aset yang ingin didaftarkan. Jika lebih dari 1 unit, sistem akan jana pendaftaran berasingan bagi setiap kuantiti yang dinyatakan.
 4. Klik "Hantar" untuk mengesahkan dan menyimpan maklumat tersebut.

Nota:

Kategori Pengurusan Aset:-

 1. Induk : Aset yang dibeli oleh Kampus Induk. Diselenggara oleh PTJ kampus lain.
 2. Kejuruteraan : Aset yang dibeli oleh Kampus Kejuruteraan. Diselenggara oleh PTJ kampus lain.
 3. Kesihatan Aset yang dibeli oleh Kampus Kesihatan. Diselenggara oleh PTJ kampus lain.
 4. Aset 1K-3K : Pembelian peralatan antara RM1,000 - RM3,000 dalam kategori Harta Modal (VOT35).
 5. Simpanan PTJ : Pembelian di bawah peruntukan geran penyelidikan (Untuk pemantauan PTJ, alatan tersebut telah direkodkan dalam AMS walaupun geran peyelidikan masih belum tamat tempoh).
 6. Inventori < 1K : Pembelian peralatan di bawah RM1,000.

Alatan:-

 1. Sokongan/Support: alatan pejabat, umum untuk digunakan staf
 2. Penyelidikan/Research: alatan pembelian di bawah peruntukan geran penyelidikan
 3. Pengajaran/Teaching: alatan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran

 

 

 

kew.pa-5 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa3, inventori

Print Email