KEWPA-6: Aset Yang Tiada Lokasi

Pergerakan Aset Alih (Tiada Lokasi)

Menu : Bab B > Kew.pa-6 > Tiada Lokasi

 1. Aset alih yang telah didaftarkan tidak mempunyai lokasi perlu digerakkan ke lokasi yang betul.
 2. Seorang staf boleh mempunyai lebih dari satu lokasi oleh kerana dipertanggungjawab untuk menyelia bilik-bilik seperti di bawah:-
  1. Server Farm
  2. Bilik Persidangan/Mesyuarat/Perbincangan/Stor.
  3. Makmal Komputer/Makmal Perubatan
  4. dan sebagainya
 3. Senarai aset di dalam KEW.PA-6 adalah aset yang tidak ditempatkan ke mana-mana lokasi.
 4. Untuk mendaftar pergerakan, pilih aset tertentu dengan klik  icon tindakan untuk pergerakan ke lokasi dalam Rajah 1 .
 5. atau 'pilih semua' jika melibatkan semua aset serentak ke lokasi yang sama dalam Rajah 1.
 6. Kemudian klik 'Daftar Pergerakan' untuk proses pergerakan dalam Rajah 1.
 7. Pilih jenis pergerakan samada 'pergerakan' biasa ke staf dalam jabatan, dalam Rajah 2.
 8. atau  'Pinjaman' ke staf jabatan lain dalam Rajah 2.
 9. Kemudian pilih Kampus, Jabatan dan lokasi untuk menggerakkan aset ke lokasi yang betul dan klik 'Daftar'.

Dua kaedah mendapatkan aset untuk digerakkan dari satu lokasi ke lokasi berlainan:-

 1. Menu: Bab B > Pendaftaran > KEW.PA-7 > Lokasi Jabatan
  1. Carian aset berdasarkan lokasi yang ditetapkan dalam jabatan
  2. Pergerakan aset secara pukal (lebih dari satu aset sekali pergerakan.
 2. Menu: Bab B > Pendaftaran > Senarai Daftar PTJ
  1. Carian aset berdasarkan maklumat aset; No Siri Aset, No Harta, Tag ID, Keterangan dan sebagainya.
  2. Pergerakan secara tunggal (satu aset sahaja sekali pergerakan)

KEW.PA 6 >>

Tags: kewpa6, pergerakan, aset alih

Print Email