KEW.PA-16

Perakuan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Perakuan Pelupusan (PEP) diperlukan bagi semua aset seperti Mekanikal, Teknikal, Elektrikal dan Elektronik.

Ketua PTJ hendaklah merujuk kepada PTJ yang boleh mengeluarkan perakuan pelupusan dari segi :-

 KATEGORI ASET  PUSAT TANGGUNGJAWAB
 Mesin

a) Pusat Pengajian Sains Fizik atau

b) Jabatan Pebangunan

 Komputer  Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi (PPKT)
 Mekanikal  Jabatan Pembangunan
 Elektrik dan Elektronik
Perabot

 

 

Menu: Bab C > Pemeriksaan > KEW.PA-9

  1. Rajah 1 menunjukkan KEW.PA-9 yang telah didaftarkan.
  2. Klik daftar lengkap kewpa16 untuk daftar  KEW.PA-16.

Menu: Bab E  > Pelupusan > KEW.PA-16

  1. Untuk proses pelupusan, isikan maklumat yang dikehendaki di ruang berkenaan dan klik Hantar seperti pada Rajah 2.1 dan Rajah 2.2.
  2. Kemudian, senarai perakuan pelupusan aset yang telah berjaya direkod akan dipaparkan seperti dalam Rajah 3.
  3. Tekan butang  Cetakan Borang untuk cetak KEW.PA-16 seperti Rajah 4.

<< KEW.PA-9 KEW.PA-17 >>

Tags: aset alih, Pelupusan, kewpa16

Print Email