Tetapan Pembekal

Tetapan Pembekal

Menu : Tetapan > Pembekal

  1. Fungsi tetapan ini ialah untuk mengumpul senarai nama pembekal yang terlibat.
  2. Jika nama pembekal tiada dalam senarai pilihan pembekal , sila klik pada plusuntuk membuat penambahan seperti Rajah 1.

TAMBAH PEMBEKAL

  1. Sila masukkan nama pembekal dan maklumat yang diperlukan seperti yang tertera pada Rajah 2.
  2. Setelah itu, klik "Simpan".

 

 

TETAPAN JABATAN/PEGAWAI >>

Tags: tetapan, pembekal

Print Email