KEW.PA-9

BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN

MENU: BAB B > SENARAI DAFTAR PTJ

Ianya adalah senarai aduan tentang kerosakan aset alih kerajaan.

  1. Hanya pegawai aset sahaja dibenarkan untuk mengemaskini borang aduan kerosakan.
  2. Pada halaman Senarai Daftar PTJ, pilih aset yang berkaitan untuk dikemaskini seperti pada Rajah 1.
  3. Klik kemaskini status untuk kemaskini status aset tersebut.
  4. Pilih status rosak dan kemudian klik hantar.

MENU: BAB C > PEMERIKSAAN > KEW.PA-9

  1. Dalam halaman Senarai Aset Rosak, pilih aset yang berkenaan dan klik ikon 1 untuk kemaskini maklumat borang aduan KEW.PA-9.
  2. Lengkapkan borang aduan kerosakan seperti yang terdapat pada Rajah 4 dan klik Kemaskini.
  3. Klik kemaskini status baik jika borang aduan kerosakan tersebut telah selesai dikemaskini dengan maklumat yang tepat.
  4. Klik Cetakan Borang untuk mencetak borang aduan kerosakan.
  5. Ikon daftar menunjukkan maklumat aduan kerosakan aset tersebut telah lengkap dan maklumat tidak boleh dikemaskini seperti dalam Rajah 7.

BATAL ADUAN KEROSAKAN

  1. Klik X batal aduan untuk batal aduan kerosakan pada aset tersebut dan ianya akan dikemaskini kepada status Baik/Aktif.

 KEW.PA-10 >>

Tags: kewpa9, borang aduan, kerosakan

Print Email