KEWPA-7: Lokasi Jabatan

Pergerakan Aset Alih (Lokasi ke Lokasi)

Dua kaedah mendapatkan aset untuk digerakkan dari satu lokasi ke lokasi berlainan:-

Menu: Bab B > Pendaftaran > KEW.PA-7 > Lokasi Jabatan

 1. Carian aset berdasarkan lokasi yang ditetapkan dalam jabatan.
 2. Pergerakan aset secara pukal (lebih dari satu aset sekali pergerakan).
 3. Cari lokasi dalam jabatan di ruangan keterangan didalam petak biru seperti contoh yang tertera pada Rajah 1.
 4. Lokasi lama staf berada di bil.1 pada Rajah 1. 
 5. Lokasi baharu staf berada di bil.2 pada Rajah 1.
 6. Lihat butiran dalam ruangan tindakan pada Rajah 1.
 7. Tandakan aset yang perlu digerakkan di ruangan tindakan dalam Rajah 2.
 8. Klik Daftar Pergerakan bagi aset yang dipilih dalam Rajah 2.
 9. Masukkan maklumat yang tepat bagi pergerakan aset (ke lokasi baharu aset) dalam Rajah 3
 10. Masukkan ‘Tarikh Jangka Dipulangkan’ jika melibatkan pinjaman dalam tempoh tertentu dalam Rajah 3
 11. Tekan ‘Daftar’ untuk daftar pergerakan aset dalam Rajah 3.
 12. Semak semula bilangan aset di kedua-dua lokasi yang terlibat di ruangan bilangan dan tindakan dalam Rajah 4.
 13. Kemudian semak KEW.PA-7 di kedua-dua lokasi.

 

KEW.PA-7 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa6, pergerakan, kewpa7

Print Email