KEWPA-6: Pembatalan Pergerakan Aset

PERGERAKAN: PEMBATALAN @ PENGHAPUSAN

Fungsi ini adalah bertujuan untuk membatalkan pergerakan aset atau inventori. Pembatalan atau Penghapusan hanya boleh dilakukan oleh Pegawai Aset di jabatan yang memiliki aset tersebut.

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > SENARAI DAFTAR PTJ

 1. Untuk mencari aset / inventori anda boleh melakukan carian melalui Keterangan, Tag ID, No Siri Alat, No Siri Jabatan, Kod Harta Aset, Jenis dan Nama Staf seperti dalam Rajah 1 .
 2. Setelah menjumpai aset / inventori yang ingin anda hapuskan atau batalkan, sila klik pada    didalam ruangan KEW.PA-6. Ianya akan membawa anda terus ke KEW.PA-6 seperti dalam Rajah 2.
 3. Pastikan aset yang dikehendaki adalah tepat, dan klik pada ikon stack file pada ruangan KEW.PA-6 untuk melihat butiran pergerakan aset tersebut.
  1. Terdapat 2 perbezaan diantara Pergerakan Terkini dan Pergerakan Lama :-
   1. Iaitu sekiranya pembatalan dilakukan pada pergerakan Terkini automatik pergerakan lama menjadi pergerakan terkini. Bermaksud ianya kekal di bilik yang lama.
   2. Tetapi sekiranya penghapusan dilakukan pada pergerakan lama dan membatalkan pergerakan terkini bermaksud aset / inventori tidak mempunyai sebarang pergerakan.
 4. Untuk membatalkan pergerakan klik link yg telah ditunjukkan di atas pada Pergerakan Terkini seperti dalam Rajah 2. 

 5. Setelah klik, Pengesahan Pembatalan Pergerakan  akan muncul seperti dalam Rajah 3.

 6. Klik pada butang batal untuk membuat pembatalan pergerakan.

 7. Tetapi jika anda ingin melakukan penghapusan klik link yg telah ditunjukkan pada Pergerakan Lama, Pengesahan Penghapusan Pergerakan  akan muncul seperti dalam Rajah 4.

 8. Klik pada butang hapus untuk membuat penghapusan pergerakan.

 

 Kew.pa-6 >>

Tags: kewpa6, pergerakan, pembatalan

Print Email