KEW.PA-2

Pendaftaran Aset Harta Modal

 1. Melibatkan aset alih yang mempunyai Kod Harta USM
  1. Pembelian aset dari VOT35000 atau aset berharga RM3,000 dan ke atas atau aset yang memerlukan penyelenggaraan berjadual
  2. Pendaftaran Aset melalui pencarian No Siri Alat atau Kod Harta Aset
 2. Pendaftaran aset melalui pencarian aset daripada pangkalan data EFAS:-
  1. Pendaftaran secara Tunggal (n=1) atau;
  2. Pendaftaran secara Pukal (n>1)
   1. Pendaftaran aset dalam KLASIFIKASI SAMA SAHAJA.
   2. Komputer Riba/Laptop @ Telefon @ Meja dan sebagainya.
    

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > KEW.PA-2 > DAFTAR ASET E-FAS

 1. Tekan “Cari Aset” dan panel carian akan muncul.
 2. Masukkan kata kunci berdasarkan Keterangan atau No Siri Alat atau Kod Harta atau Jabatan atau No. PO atau gabungan antara ruang kata kunci yang disediakan. Paparan senarai aset akan dipaparkan seperti di bawah seperti Rajah 1.
 3. Pilih dan ‘tick’ kotak bagi aset/butiran yang hendak didaftarkan (satu atau lebih) seperti Rajah 2. Pendaftaran secara pukal iaitu lebih dari satu butiran perlu dalam klasifikasi yang sama.
 4. Pilih Kategori, Klasifikasi, Sub-Klasifikasi Aset Butiran/Alatan & Staf Bertanggungjawab bagi aset-aset yang telah dipilih seperti Rajah 2.

Contoh:

Aset: Uninterruptable Power Supply (Bil 1 hingga 4)
Kategori: Peralatan dan Kelengkapan ICT
Klasifikasi: ICT011 - UNINTERUPPTABLE POWER SUPPLY (UPS)

*Setiap pendaftaran yang telah berjaya akan tersenarai dalam Senarai Daftar PTJ. Lakukan pendaftaran pergerakan bagi aset tersebut.

 

<< SENARAI DAFTAR PTJ

 

KEW.PA-4 >>

KEW.PA-6 >>

Tags: Pendaftaran, daftar aset, kewpa2

Print Email