KEW.PA-7: Aset Mengikut Lokasi

Aset Mengikut Lokasi

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > KEW.PA-7 > LOKASI JABATAN

  1. Aset yang telah digerakkan akan dipaparkan berdasarkan lokasi iaitu KEWPA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan/Universiti – Mengikut Lokasi).
  2. Aset disenaraikan mengikut lokasi untuk kemudahan kemaskini dan maklumat aset.
  3. Staf perlu memastikan bilangan butiran/alatan yang tertera di dalam KEWPA-7 adalah tepat.
  4. Carian lokasi staf dapat dilakukan dengan hanya mengisi ruang yang disediakan seperti Keterengan, Nama Staf atau Lokasi (No. Bilik).
  5. Untuk menambah lokasi, hanya perlu menekan butang tambah lokasi seperti yang berada dalam Rajah 1 dan perlu mengisi maklumat yang kehendaki berdasarkan Rajah 2.
  6. Untuk mengerakan aset, boleh merujuk Lokasi Jabatan.
  7. Staf boleh mencetak Senarai Aset Alih Kerajaan/Universiti Mengikut Lokasi dengan menekan butang cetak pada ruang tindakan.

<< Kewpa 7

Tags: Pendaftaran, kewpa7, lokasi jabatan

Print Email