• Home
  • KEW.PA-6
  • KEW.PA-6: Pergerakan Aset Alih dari Satu Lokasi ke Lokasi Lain

KEWPA-6: Pergerakan Aset Alih dari Satu Lokasi ke Lokasi Lain

Pergerakan Aset Alih (Lokasi ke Lokasi)

Menu: Bab B > Pendaftaran > Senarai Daftar PTJ

  1. Carian aset berdasarkan maklumat aset  No Siri Aset, No Harta, Tag ID, Keterangan dan sebagainya. Pergerakan secara tunggal (satu aset sahaja sekali pergerakan)
  2. Lakukan carian aset di ruangan Tag ID, No. Siri AlatJenis, Keterangan dan Kod Harta Aset.
  3. Pilih butiran dan Lihat Senarai Daftar KEW.PA-6 di ruangan KEW.PA-6 seperti dalam Rajah 1.
  4. Tekan ‘Daftar KEW.PA-6’ di atas hujung kanan untuk melakukan pergerakan bagi butiran ini seperti dalam Rajah 2
  5. Masukkan maklumat yang tepat ketika membuat pergerakan bagi butiran Nama Peminjaman, Tarikh Keluar, Jangka Pulang (JIKA PERLU), Pegawai Pengeluar, Tarikh Dikeluarkan, Catatan dan klik ‘Daftar’.
  6. Setiap pergerakan butiran akan dipaparkan di halaman seperti dalam Rajah 2.
  7. Semak KEW.PA-7
  8. Kemaskini lokasi jika staf berubah tempat bertugas di dalam Rajah 3.


<< aSET TIADA LOKASI pEMBATALAN pERGERAKAN  aSEt >>

Tags: Pendaftaran, daftar aset, kewpa6

Print Email