KEWPA-7: Senarai Aset Pinjaman

Aset Pinjaman

Menu: Bab B > Pendaftaran > KEW.PA-7 > Pinjaman

 1. Senarai aset yang dipinjamkan kepada staf/jabatan lain dipaparkan berdasarkan lokasi terkini
 2. Di halaman tersebut, dapat dilihat :-
  1. Nama staf yang memiliki aset pinjaman.
  2. Lokasi yang ditempatkan aset pinjaman.
  3. Aset yang dipinjamkan.
 3. dan juga dapat mengemaskini aset, maklumat aset, paparan KEWPA-6 dan daftar Pergerakan pada ruang tindakan seperti berikut:-
  1. edit pendapat mengemaskini aset seperti dalam rajah 2.
  2. icon lihat senarai dapat melihat maklumat lengkap tentang butiran aset atau alatan yang dipinjamkan seperti dalam rajah 3.
  3. stack file dapat melihat senarai daftar pergerakan harta modal dan inventori kewpa 6 yang dipinjamkan seperti dalam rajah 4.
  4.  Melalakukan pergerakkan secara tunggal atau pukal dengan tandakan icon tindakan pada aset yang ingin dipinjamkan.
   

kew.pa-7 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa7, pinjaman

Print Email