KEW.PA-3: Daftar Inventori Sedia Ada

Pendaftaran Aset Harta Modal

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > KEW.PA-3 > DAFTAR INVENTORI SEDIA ADA

Pendaftaran aset harta modal melibatkan :

 1. Aset alih yang tidak mempunyai Kod Harta USM
  1. Pembelian aset dari VOT27000 atau aset berharga RM2,999 dan ke bawah atau;
  2. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal atau
  3. Peralatan Hospital yang dikategorikan sebagai instrumen pembedahan dan nilai pembeliannya tidak melebihi RM2,999.00 serta mempunyai jangka hayat tidak melebihi satu tahun atau;
  4. Daftar Aset Alih Bernilai Rendah @ Inventori perlu diselenggara dan rekod di peringkat PTJ.
 2. Pendaftaran Aset yang tidak melibatkan pencarian aset di pengkalan data EFAS.
 3. Masukkan keterangan yang wajib dan keterangan lain lain jika ada dan "Hantar".
 4. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Daftar Aset E-Fas.
 5. Butang Cari Jenis Aset digunakan untuk mencari aset melalui jenis aset tersebut sebagai contoh pada Rajah 4.
 6. Untuk keterangan lanjut mengenai senarai daftar boleh rujuk Senarai Daftar PTJ.

 

 kew.pa-5 >>

Tags: Pendaftaran, kewpa3, inventori

Print Email