KEW.PA-13

SENARAI ASET ALIH UNIVERSITI YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > SENARAI DAFTAR PTJ

  1. Cari jenis aset alih yang berstatus 1 dan tekan ikon 10 untuk mengemaskini status butiran aset/inventori seperti Rajah 1.
  2. Klik pada 14  untuk mendaftar KEW.PA-13 seperti Rajah 2.
  3. Selepas berjaya, ikon akan bertukar menjadi 15 seperti dalam Rajah 3 di bawah, dan penyelenggaraan bagi aset alih telah pun didaftarkan dalam KEW.PA-13.
  4. Jika ingin mengubah semula status, klik semula ikon 15  dan status akan bertukar kembali menjadi 14.

 

KEW.PA-14 >>

Tags: aset alih, kewpa13, kewpa14, penyelenggaraan

Print Email