Tetapan Ketua Jabatan/Pegawai

Tetapan: Ketua Jabatan

Menu: Tetapan > Ketua Jabatan

  1. Tetapan ini diperlukan untuk pendaftaran KEW.PA-3: Inventori ketika mengisi maklumat pesanan rasmi/perolehan.
  2. Klik pada "Tambah Ketua" dan satu tetingkap baharu akan dipaparkan.
  3. Masukkan kata kunci nama di ruang Nama dan pilih nama ketua jabatan yang tepat.
  4. Tekan butang 'Hantar'.

MENU: TETAPAN > KETUA JABATAN

SENARAI NAMA KETUA JABATAN/UNIT/SEKSYEN

  1. Rajah di bawah memaparkan senarai ketua jabatan.
  2. Klik butang trash untuk padam rekod.

<< TETAPAN PEMBEKAL

 

TETAPAN UNIT/SEKSYEN/BAHAGIAN >>

 

Tags: tetapan, ketua jabatan

Print Email