KEW.PA-9

BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN

MENU: BAB B > SENARAI DAFTAR PTJ

Hanya pegawai aset sahaja dibenarkan untuk mengemaskini status aset dan daftar borang aduan kerosakan.

 1. Pada halaman Senarai Daftar PTJ, cari aset yang berkaitan untuk dikemaskini seperti pada Rajah 1.
 2. Klik ikon kemaskini status untuk kemaskini status aset tersebut.
  1. Pilih status rosak dan kemudian klik hantar.
  2. Aset tersebut akan dimasukkan ke dalam senarai aset rosak.

MENU: BAB C > PEMERIKSAAN > KEW.PA-9

 1. Dalam halaman Senarai Aset Rosak, pilih aset yang berkenaan dan klik ikon 1 untuk kemaskini maklumat borang aduan KEW.PA-9.
 2. Lengkapkan borang aduan kerosakan seperti yang terdapat pada Rajah 4 dan klik Kemaskini.
 3. Setelah borang aduan kerosakan dikemaskini, ikon di bawah boleh digunakan:-
  1. Klik Cetakan Borang untuk cetak KEW.PA-9 Borang Aduan Kerosakan.
  2. Klik edit untuk kemaskini borang aduan kerosakan.
  3. Klik kemaskini status baik untuk tukar status aset rosak tersebut kepada Baik dan dikeluarkan daripada senarai rosak.
  4. Klik lupus untuk daftar aset rosak tersebut untuk dilupuskan melalui KEW.PA-17(a).

BATAL ADUAN KEROSAKAN

 1. Klik X batal aduan untuk batal aduan kerosakan pada aset tersebut dan ianya akan dikemaskini kepada status Baik/Aktif.

 KEW.PA-10 >>

Tags: kewpa9, borang aduan, kerosakan

Print Email