KEW.PA-12

Laporan Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

MENU: BAB C > PEMERIKSAAN > KEW.PA-12

  1. Laporan Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori ialah bertujuan untuk menyenaraikan segala pendaftaran, pergerakkan dan perubahan pada aset harta modal dan inventori sepanjang tahun. Untuk menjana laporan ini, anda perlu lah mendaftar aset atau tambah aset terlebih dahulu.
  2. Sila rujuk Senarai Daftar PTJ untuk merujuk langkah langkah untuk mencari dan mendaftar aset.
  3. Untuk menjana laporan, hanya perlu mengisi beberapa ruang yang dikehendaki seperti dalam Rajah 1 dan memilih lokasi staf yang dikehendaki seperti pada Rajah 2.
  4. Untuk mencetak KEW.PA-12 hanya perlu tekan butang cetak KEW.PA-12 seperti pada Rajah 3 dan paparan pada Rajah 4 akan mengesahkan untuk mencetak KEW.PA-12

<< KEW.PA-9 

<< KEW.PA-10

<< KEW.PA-11

Tags: inventori, harta modal, laporan, Pemeriksaan, tahunan

Print Email