Pengenalan Aset Alih

 Pengenalan Aset Alih

Aset bermaksud harta kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan/Universiti yang ibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan/Universiti, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.

Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:

  1. Harta Modal
  • Aset alih yang harga perolehan asalnya RM1,000.00 dan ke atas setiap satu dan memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal

     2. Inventori

  • Aset alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000.00 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual

Tatacara ini meliputi:

  • Bab A: Penerimaan
  • Bab B: Pendaftaran
  • Bab C: Pemeriksaan
  • Bab D: Penyelenggaraan
  • Bab E: Pelupusan

Print Email