KEW.PA-14

Daftar Penyelenggaraan Harta Modal

Fungsi ini adalah untuk daftar penyelenggaran harta modal sahaja.

  1. Untuk mendaftar peyelenggaraan, klik di bahagian BAB D: Penyelenggaraan > KEW.PA-13.
  2. Untuk mencari Aset/Inventori, carian boleh dilakukan di carian seperti dalam Rajah 1.
  3. Seterusnya, seperti dalam Rajah 1, pilih aset yang diperlukan dan klik ikon 3 di bahagian Tindakan untuk mengemaskini.
  4. Untuk menambah rekod baru, klik pada ikon 9 yang bertulis REKOD BARU seperti dalam Rajah 2. Isikan butiran seperti Rajah 3 dan klik ikon 6 untuk menyimpan rekod baru.
  5. Klik pada ikon 4 untuk mengemaskini data rekod penyelenggaraan harta modal dan isi butiran yang diperlukan seperti dalam Rajah 2. Setelah mengemaskini, klik pada ikon 2 untuk menyimpan data seperti pada Rajah 4.
  6. Untuk memenghapus rekod penyelenggaraan klik pada ikon 7 seperti dalam Rajah 2.
  7. Untuk mencetak KEW.PA-14, klik pada ikon 8 yang bertulis CETAK KEW.PA-14 seperti dalam Rajah 2. Paparan skrin seperti Rajah 5 akan ditunjukkan dan KEW.PA-14 boleh dicetak.

<< KEW.PA-13

Tags: harta modal, kewpa13, kewpa14, penyelenggaraan

Print Email