Tetapan Unit/Seksyen/Bahagian

Tetapan Unit/Seksyen/Bahagian

Tetapan: Unit/Seksyen/Bahagian

MENU: TETAPAN > UNIT/SEKSYEN/BAHAGIAN

  1. Maklumat seperti nama Unit/Seksyen/Bahagian dalam jabatan perlu ditetapkan untuk mengenalpasti Pemilik Projek/Staf Bertanggungjawab ke atas perolehan peralatan dalam Pesanan Rasmi.
  2. Jika ditekan pada butang Ketua seperti dalam Rajah 1 Senarai Ketua Meluluskan Pesanan Rasmi dapat diakses seperti dalam Rajah 2.
  3. Untuk menambah Unit/Seksyen/Bahagian baharu, Klik pada butang Unit/Seksyen/Bahagian seperti pada Rajah 1.
  4. Seterusnya, masukkan maklumat Nama Unit/Seksyen/Bahagian dan pilih Nama Ketua Unit. Kemudian tekan Hantar seperti pada Rajah 3.
  5. Untuk menghapuskan maklumat Unit/Seksyen/Bahagian hanya perlu menekan trash pada ruang tindakan dan tekan Hapus seperti dalam Rajah 4.

<< Tetapan Ketua Jabatan/Pegawai

TETAPAN LOKASI STAF DALAM PTJ >>

 

Print Email