KEW.PA-19

Tags: kewpa19

KEW.PA-19

Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan

MENU: BAB E > PELUPUSAN > KEW.PA-19

  1. Rujuk langkah (5) dan (6) dari Borang Pelupusan Aset dan Barang untuk mendaftar KEW.PA-19.
  2. Klik  1  untuk kemaskini maklumat pelupusan aset/inventori KEW.PA-19 seperti dalam Rajah 1.
  3. Lengkapkan maklumat yang diperlukan dengan betul dan klik 1.
  4. Klik 2 untuk menjana KEW.PA-19: Sijil Pelupusan Aset Alih  seperti dalam Rajah 2 dan status sijil akan bertukar menjadi 6 seperti Rajah 3.
  5. Klik pada Cetakan Borang untuk mencetak KEW.PA-19 seperti dalam Rajah 4.

 

 << KEW.PA-17

 << KEW.PA-18

Print Email