KEW.PA-10

KEW.PA-10

Laporan Pemeriksaan Harta Modal 

MENU: BAB C > PEMERIKSAAN > KEW.PA-10 

  1. Laporan Pemeriksaan Harta Modal ialah bertujuaan untuk menyenaraikan segala pendaftaran, pergerakkan dan perubahan pada aset harta modal. 
  2. Untuk menjana laporan anda perlu mengisi beberapa ruang yang dikehendaki dan memilih lokasi staf seperti pada Rajah 1 dan tekan butang jana laporan.
  3. Untuk mencetak KEW.PA-10 tekan butang cetak seperti pada Rajah 2.   

Sila lihat Contoh Penjanaan Laporan Pemeriksaan Harta Modal berdasarkan carian lokasi

2018
Tahun Pemeriksaan (Dari) : 2018
Tahun Pemeriksaan (Hingga) : Tidak Perlu
Nama Laporan: Laporan Harta bagi Tahun 2018

2019
Tahun Pemeriksaan (Dari) : 2019
Tahun Pemeriksaan (Hingga) : Tidak Perlu
Nama Laporan: Laporan Harta bagi Tahun 2019

Contoh Penjanaan Laporan Tahun 2011 - 2012

Tahun Pemeriksaan (Dari) : 2011
Tahun Pemeriksaan (Hingga) : 2012
Nama Laporan: Laporan Harta bagi Tahun 2011-2012

KEW.PA-11 >>

KEW.PA-12 >>

Print Email