KEW.PA-18

Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan

MENU: BAB E > PELUPUSAN > KEW.PA-19

  1. Senarai sijil pelupusan dalam jabatan dipaparkan seperti dalam Rajah 1.
  2. Klik kemaskini untuk kemaskini KEW.PA-19 dan tanda pada kotak bagi kaedah/cara musnah sama ada BAKARBUANGTANAM atau TENGGELAM serta masukkan bilangan aset/inventori yang terlibat. Masukkan juga keterangan TEMPAT MUSNAH dan TARIKH DIMUSNAHKAN seperti dalam Rajah 2.
  3. Klik 2 dan KEW.PA-18: Sijil Penyaksian Pemusanahan Aset Alih Kerajaan akan dijana (KEW.PA-18 akan dijana hanya pada kaedah pelupusan musnah sahaja).

Rajah-1-Senarai_KEWPA-19_Dalam_Jabatan.JPG Rajah-2-PerakuanPemusnahan-Kewpa-18.JPG

MENU: BAB E > PELUPUSAN > KEW.PA-18

  1. Senarai KEW.PA-18 dalam jabatan akan dipaparkan seperti Rajah 3 .
  2. Klik butang Cetakan Borang untuk cetakan KEW.PA-18.
  3. Paparan cetakan KEW.PA-18 adalah seperti Rajah 4.

 

Rajah-3-Senarai_Dalam_Jabatan-kewpa18.JPG Rajah-4-cetak_Kewpa-18.JPG

Tags: kewpa18, sijil penyaksian, pemusnahan

Print